Ekstraordinær Innkalling til Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs årsmøte for 2020

OSLO LIONS ELEKTRONISKE SPORTSKLUBB (org.nr 996 180 247)

Vallefaret 11

0663 Oslo

www.lionsek.comTil: Medlemmer av Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb

Fra: Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs avviklingsstyret


Oslo, 25.April 2020Ekstraordinær Innkalling til Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs årsmøte for 2020


Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb inviterer alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte for håndtering av oppløsning av Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs. Grunnet situasjonen som er i Norge og verden på denne tiden vil vi holde møtet over nett på vår Discord server for å oppfordre til å hindre spredning av Covid-19. Ekstraordinær generalforsamlingen vil holdes klokka 16:00 Lørdag 2. Mai 2020.


Når og Hvor

Møtet holdes over nett på vår Discord server - https://discord.gg/lionsek. Tidspunktet for møtet er kl 16:00 Lørdag 2. Mai 2020


Tilgang til møtet

Grunnet at møtet holdes over nett så er det viktig for oss å identifisere deg når du kobler til så vi vet at du er ett betalende medlem. Du må derfor verifisere din Discord bruker ved å ta kontakt med din Discord bruker#id til generalforsamling@lionsek.com.


Hva og hvorfor?

Ekstraordinært årsmøte er innkalt for å håndtere kun sak om oppløsning av foreningen som følger av votering av vedtekt punkt 11. Dette er eneste sak som vil behandles på ekstraordinært møte.


Hvem kan delta?

Personer som er medlem av Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb kan delta på møte. For å få stemmerett på årsmøtet må du ha blitt medlem og betalt medlemskontingent minimum 10 dager før møtet, med mindre du er fritatt for innbetaling av kontingent.


Om du ikke er sikker på om du er medlem eller om du har betalt din kontingent kan du kontakte generalforsamling@lionsek.com.
Vennlig Hilsen,

Avviklingsstyret - Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb


0 views