Innkalling til Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs generalforsamling 2020



Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb inviterer alle medlemmer til generalforsamling 2020. Grunnet situasjonen rundt Covid-19 som er i Norge og verden, vil vi holde møtet over nett på vår Discord. Generalforsamlingen vil holdes klokken 14:00 Lørdag 25. April 2020. På generalforsamlingen kan alle medlemmer diskutere saker og vedta hva organisasjonen skal gjøre i fremtiden.


Når og Hvor

Møtet holdes over nett på vår Discord server - https://discord.gg/lionsek. Tidspunktet for møtet er kl 14:00 Lørdag 25. April 2020


Tilgang til møtet

Siden møtet holdes over nett så er det viktig for oss å identifisere deg når du kobler til så vi kan verifisere at vedkommende er et betalende medlem. Du må derfor verifisere din discordbruker gjennom nettsiden vår

Registrer discordbrukeren på nettsiden. Dette gjør du ved å logge inn med discordbrukeren din på nettsiden.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med dette.




Hva og hvorfor?

Generalforsamlingen holdes hvert år og er Oslo Lions Elektroniske Sportsklubbs øverste organ. Her kan generalforsamlingen fatte vedtak i alle saker innenfor de regler som er fastsatt i vedtektene. Vedtektsendringer kan også bli tatt opp for diskusjon og endring, og endringer på generalforsamlingen vil styre hvordan Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb blir styrt av det valgte styret.


Hvem kan delta?

Personer som er medlem av Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb kan delta på møtet. For å få stemmerett på generalforsamlingen må du ha blitt medlem og betalt medlemskontingent minimum 10 dager før møtet, med mindre du er fritatt for innbetaling av kontingent.


Om du ikke er sikker på om du er medlem eller om du har betalt din kontingent kan du kontakte generalforsamling@lionsek.com.




Saker som skal opp til behandling på generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal alltid ta opp følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling

  • Valg av møteledelse og referatskrivere

  • Regnskap

  • Budsjett for kommende år

  • Årsberetninger

  • Arbeidsprogram

  • Vedtektsendringer

  • Valg av styre


Bli kandidat til valg?

Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb trenger alltid medlemmer som ønsker å bidra til organisasjonens drift. I tillegg til de som hjelper med arrangement og generell drift trenger vi aktive hjelpere for å besette Styret. Ta kontakt med valg@lionsek.com så raskt som mulig om du ønsker å stille til valg. En nominasjon må være sendt innen 10 dager før møtet holdes for å ha rett til å stille.


Andre saker

Om det er saker du ønsker bør tas opp som ikke står på listen over må dette meldes senest 10 dager før møtet holdes, og sendes til generalforsamling@lionsek.com.


Sakspapirer

Sakspapirer er tilgjengelig på https://lionsek.com/generalforsamling/2020, og vil bli oppdatert fortløpende.



Vennlig Hilsen,

Styret - Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb


0 views